Omdat de tennislessen ook zijn aangeboden via de dorpswebsites van Dronrijp en Menaam, wachten we nog op reacties daarop. Hierdoor wordt de inschrijfdatum nog even verlengd. Daarom zullen de lessen een week later beginnen. We starten dan zeker op maandag 16 oktober. Dit zal uiteindelijk resulteren in meer passende lesgroepen voor iedereen. Het streven is dat elke lesser hierdoor meer kan trainen op zijn/haar eigen niveau.

Op dit moment staan er drie seniorengroepen vast. Ook voor de reeds opgegeven jeugd geldt dat we definitief zullen starten op de hierboven genoemde datum. Bij de jeugd is er echter nog ruimte en is aanmelding nog mogelijk.

Ken je dus nog iemand in je omgeving, een vriendje of vriendinnetje die graag zou willen tennissen, ze kunnen zich alsnog opgeven via de link http://tennisschoollucardie.nl/aanmelden-tennislessen/

Aanmelden kan nog tot en met dinsdag 10 oktober.
Uiterlijk donderdag 12 oktober zullen de lesindelingen en de lestijden bekendgemaakt worden.

Tot maandag 16 oktober op de tennisbaan!

Met vriendelijke groet,
Bestuur TV Schatzenburg & Tennisschool Lucardie