Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING
Bij Tennisschool Lucardie respecteren we jouw privacy, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website tennisschoollucardie.nl, het inschrijvingssysteem voor (proef)tennislessen, privélessen, het aanmelden voor competitietraining en een tennisclinic. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).
Persoonsgegevens Om onze website en inschrijfsysteem aan te kunnen bieden en om je in te kunnen schrijven voor tennisles verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
Jouw toestemming We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je je inschrijft voor een (proef)tennisles, privéles, competitietraining en een tennisclinic of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het inschrijven of boeken. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, kan Tennisschool Lucardie je geen plek aanbieden bij een tennistrainer, kan de opdracht voor de automatische afschrijving niet ingevoerd worden of kan de factuur niet opgemaakt worden. Hierdoor kan de tennisles, training of clinic niet plaatsvinden. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Jonger dan 18 jaar Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om ons inschrijfsysteem te gebruiken door je aan te melden voor een competitietraining, privéles, clinic of om je in te schrijven voor tennisles.
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? Om gebruik te maken van ons online (proef)les-/training/clinic boekingssysteem en om je in te schrijven voor tennisles met het door jou gegeven akkoord voor het lesreglement en een automatisch incasso, hebben we de volgende gegevens van je nodig:
• Je NAW gegevens • Je Geboortedatum • Je Emailadres • Je Telefoonnummer • Je IBAN nummer , zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag en de lesbedragen via automatisch incasso kunnen afschrijven.
Beveiliging We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit d.m.v. de volgende maatregelen: • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie. • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
Bewaartermijn Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.
Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens? Verwerkers Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze afdeling financiële administratie i.v.m. automatische afschrijving van het lesgeld, onze leverancier van de administratie software, onze payment provider. Zij zullen zorgen voor opslag van de data en betalingsverkeer en verwerken in het administratiesysteem. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.
Doorgifte Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
Links Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.
Wijziging van de privacy policy Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website en in het online boekingssysteem plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen ingeschreven leerlingen van Tennisschool Lucardie via email op de hoogte brengen bij wijzigingen.
Jouw rechten De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens; • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen; • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.