Visie

Gewoon (echt)

Gewoon jezelf zijn en je niet anders hoeven voor doen dan wie je bent is het motto bij Tennisschool Lucardie. Iedereen is op zijn of haar manier uniek. Aan ons de taak om een ieder zich veilig te laten voelen en van daaruit zich te ontplooien en een positieve ontwikkeling door te maken. Dit zowel op sportief als op menselijk niveau.

Dynamisch/ Differentiatie

Alle trainingen, clinics en events bij Tennisschool Lucardie zijn dynamisch van aard. Voor de één zal dit inhouden dat er lekker veel bewogen wordt, voor een ander dat er heel divers getraind wordt. Daarnaast worden alle activiteiten zoveel mogelijk op maat gesneden en vindt er binnen de lesgroepen differentiatie plaats. Dit om een ieder zoveel mogelijk aandacht en uitdaging te bieden. Bij ons kunt u dus ongeacht uw leeftijd en niveau verwachten dat u training op maat, naar wens, naar uw mogelijkheden en gestelde doelen krijgt. Plezier, ontspanning en ontwikkeling is dan ook voor iedereen gegarandeerd.

Recht door zee

Bij Tennisschool Lucardie weet je vanaf het begin af aan waar je voor gaat en waar je aan toe bent. Alles verloopt in een sfeer van openheid, transparantie en wordt in begrijpelijke taal gecommuniceerd. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

Leuk en lekker ballen

Wat je niveau, verwachtingen of doelen ook zijn, bij Tennisschool Lucardie staat ontspanning, het leuk hebben en lekker ballen centraal. Plezier in het leven, en dus ook op de tennisbaan, is het fundament waarop gebouwd wordt.
Tennisschool Lucardie is van mening dat wanneer plezier wegvalt en je niet meer kunt genieten van gewoon lekker een balletje slaan, je niet meer op de juiste manier bent gemotiveerd.

Het “spelletje” tennis is in de basis een hele leuke en mooie uitdagende sport, waar je heerlijk aan het bewegen bent en waarin je continu bewust moet zijn van je eigen actie en reactie.  Naast het leuk hebben en lekker ballen, zullen tactiek en strategie een grote rol innemen in de gekozen vorm van lesgeven.