Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor de najaarslessen van 2018 bij TV Stavoren. Dit najaar verzorgt Roland Lucardie namens Tennisschool Lucardie alle lessen. De start van deze najaarsreeks zal zijn op vrijdag 7 september 2018.
De jeugd start rond 16.00 uur en hierop aansluitend zullen de verschillende seniorengroepen in actie komen tot ongeveer 22.30 uur. Verder zal er voor zowel nieuwe jeugd als senioren een maak Kennis met Tennis pakket worden aangeboden. Tot slot is er een speciale 55 + cursus voor senioren die op de vrijdagmiddag kunnen en willen trainen. Een ideale mogelijkheid om zo in een verkorte lessenreeks te kunnen ervaren wat het tennisspel allemaal te bieden heeft.

Najaarslessenreeks 2018 TV Stavoren
Aantal lesweken: 10
Lesdag: vrijdag
Lesdata: 7, 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober, 2, 9 en 16 november
Beschikbare inhaaldata: 23 en 30 november
Tijdens de reguliere schoolvakanties en/ of feestdagen zullen er geen tennistrainingen plaatsvinden.

Onderstaand een overzicht van de verschillende lespakketten voor de jeugd, senioren en 55 +. Daarnaast treft u hieronder de najaarstarieven van 2018 bij TV Stavoren.

Najaarslessenreeks 2018 TV Stavoren *
Jeugd
maak Kennis met Tennis, 7 lessen á 50 min voor € 35,- **
reguliere jeugd, 10 trainingen á 50 min voor € 69,50
Senioren (vanaf 18) ***
55 + cursus, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- ****
maak Kennis met Tennis, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- **
Senioren 1, 10 trainingen á 60 min voor € 92,75
Senioren 2, 10 trainingen á 75 min voor € 115,-

* De lesprijzen voor lesgroepen van 6 tot 8 zijn gebaseerd op minimaal 6 personen, wanneer er minder zijn, dan zal de lesprijs naar rato verhoogd worden.
** Dit betreft een speciale actieprijs voor geheel nieuwe lessers die nog niet eerder bij Tennisschool Lucardie tennislessen hebben gevolgd. Is dit wel het geval, dan wordt het automatisch een deelname aan de reguliere lessen.
*** Wanneer jeugd onder de 18 jr. ingedeeld wordt in een volwassen lesgroep, dan geldt het seniorentarief. Denk hierbij aan een goede jeugdspeler die er baat bij heeft om mee te trainen met de volwassenen.
**** De 55+ cursus vindt plaats, onder voorbehoud, op de vrijdagmiddag tussen 15.00 uur en 18.30 uur. (afhankelijk van het aantal opgaven en de beschikbaarheid van zowel lessers als de trainer)
***** Bij een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan er door Tennisschool Lucardie voor gekozen worden om de lesminuten van 75 naar 60 of van 60 naar 50 min per les te wijzigen. Dit om zo meer mensen de kans te geven om te komen lessen. 

Inschrijven voor de najaarslessen 2018 bij TV Stavoren is mogelijk t/m zondag 2 september 2018. De lestijden hangen af van o.a. het aantal aanmeldingen, beschikbaarheid lessers en de groepsindeling. De definitieve lestijden en groepsindelingen worden uiterlijk dinsdag 4 september bekendgemaakt.

Direct aanmelden? klik op aanmelden tennislessen TV Stavoren

Mocht u niet kunnen lessen op de vrijdag, informeer dan naar de andere lesmogelijkheden en neem contact met ons op via contact.

Wilt u naast de groepslessen nog extra schaven aan uw tennis-bekwaamheden, traint u liever alleen óf in tweetallen specifiek gericht op uw wensen, kijk dan eens op privéles en vraag naar de verschillende mogelijkheden. Tevens is het mogelijk lessen te volgen met een door u zelf samengestelde lesgroep vanaf 3 personen en meer. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Een fijne vakantieperiode gewenst en tot vrijdag 7 september op de tennisbaan!