Zaterdag 16 september jl. hebben Tennisschool Lucardie en TV Schatzenburg hun aanstaande samenwerking openbaar gemaakt en bekrachtigd middels een stevige handdruk. Dit tussen Dirk Veenstra, Voorzitter TV Schatzenburg en Roland Lucardie van Tennisschool Lucardie.

Vanaf oktober 2017 zullen de tennistrainingen in Menaldum verzorgd gaan worden door Roland. Naast het verzorgen van de reguliere tennistrainingen hebben beide partijen de wens naar elkander uitgesproken om het hier niet bij te laten. Zaken als het trainen, begeleiden en coachen van de verschillende (jeugd)competitieteams alsook het Friesland Cup team, maakt dat de Tennisschool van Roland Lucardie een prominente rol binnen de vereniging zal gaan innemen. Een mooi en uitdagend doel welke nu door de beide partijen verder wordt uitgewerkt. TV Schatzenburg en Tennisschool Lucardie zien uit naar een mooie, sportieve en vruchtbare samenwerking.

Voor nu de focus op de winterlessen van 2017/ 2018. Deze lessenreeks zal gaan starten op maandag 9 oktober aanstaande. Meer informatie omtrent de winterlessen bij TV Schatzenburg (verschillende lespakketten mogelijk, ook voor de 50+ers) volgt binnen nu en de komende dagen. Houdt hiervoor de website van Tennisschool Lucardie en TV Schatzenburg in de gaten.

Een sportieve groet,

Tennisschool Lucardie