Vanaf heden is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de voorjaarslessen 2019 bij TV Schatzenburg. Ook dit jaar weer verzorgd door Roland Lucardie van Tennisschool Lucardie. De start van deze nieuwe lessenreeks zal zijn op maandag 18 maart.

Deze lessenreeks is er voor ieder wat wils en zijn er een aantal lespakketten waaronder een 55+ cursus op de vroege maandagmiddag en een ‘maak Kennis met Tennis’ pakket voor senioren. Verder zal Tennisschool Lucardie opnieuw in maart het schooltennis verzorgen op de verschillende basisscholen van Menaldum en Dronrijp. Speciaal voor alle kinderen van de basisscholen is er een ‘maak Kennis met Tennis’ jeugdpakket waar gebruik van gemaakt kan worden om zo de eerste tennisstappen te zetten.

Nieuw dit voorjaar is om les om maat aan te vragen. Dit is bedoeld voor diegenen die graag privéles of duoles willen, in een kleinere lesgroep of in een zelf samengestelde lesgroep willen trainen. Voor vragen en aanmelden, neem contact met ons op voor de speciale tarieven en mogelijkheden.

Nog leuk om te weten nog en om vast in uw de agenda te zetten, zaterdagochtend 16 maart is er een schooltennistoernooi voor alle basisschoolkinderen van Menaldum. Dronrijp en Berlikum. Hierop aansluitend op de middag, startende rond 14.00 uur, de Open dag van TV Schatzenburg.

Onderstaand een overzicht van de lesdata en tarieven voor de voorjaarlessen 2019 bij TV Schatzenburg.

Voorjaarslessen 2019
Aantal lesweken: 16
Lesdag: maandag
Start: 18 maart

Lesdata: 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april, 6, 13, 20 en 27 mei, 3, 17 en 24 juni, 1 en 8 juli, 26 augustus en 2 september
Beschikbare inhaaldata: 9 en 16 september
Tijdens de reguliere schoolvakanties en/ of feestdagen zullen er geen tennistrainingen plaatsvinden.

Lestarieven en paketten
Jeugd
maak Kennis met Tennis, 7 lessen voor € 35,-
Jeugd, 16 trainingen voor € 105,-
Senioren *
Verkorte lesreeksen
55 + cursus, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- **
Maak kennis met Tennis, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- ***
Reguliere lessen ****
– Optie 1: Groepsles 6-8 personen, 16 trainingen á 60 min voor € 144,-
– Optie 2: Groepsles 6-8 personen, 16 trainingen á 75 min voor € 183,50
– Optie 3: Groepsles 4 personen, 16 trainingen á 60 min voor € 220,-
– Optie 4: Les op Maat (privé- en duoles of eigen lesgroep op aanvraag)

* Wanneer jeugd onder de 18 jr. (vanaf 13 t/m 17) ingedeeld wordt in een senioren lesgroep, dan geldt het seniorentarief. Denk hierbij aan een goede jeugdspeler die er baat bij heeft om mee te trainen met de volwassenen.

** De 55+ cursus vindt plaats, onder voorbehoud, op de maandagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Afhankelijk van het aantal opgaven en de beschikbaarheid van zowel lessers als de trainer.
*** Maak kennis met Tennis (mkmt) voor senioren vindt op de maandagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur plaats.
**** De lesprijzen voor de reguliere lessen zijn gebaseerd op minimaal 6 personen, wanneer er minder zijn, dan zal de lesprijs naar rato verhoogd worden.
***** Bij een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan er door Tennisschool Lucardie voor gekozen worden om de lesduur van 75 naar 60 of van 60 naar 50 min per les te wijzigen. Dit om zo meer mensen de kans te geven om te komen lessen.

Let op!
Voor het volgen van de reguliere groepslessen is een lidmaatschap, van de tennisvereniging, tijdens uw 1ste lessenreeks geen vereiste. Dit geldt ook voor het ‘maak kennis met tennis’ pakket voor de jeugd en senioren of de 55+ cursus. Besluit u daarna lessen te blijven volgen, dan vraagt de club u wel lid te worden. Indien u nog geen lid bent, dan vindt u hier alle informatie.

Inschrijven voor de reguliere voorjaarslessen bij TV Schatzenburg 2019 is mogelijk t/m dinsdag 12 maart 2019. Voor de basisschooljeugd welke hiervan gebruik wil maken van het maak Kennis met tennispakket, kan dit t/m woensdag 20 maart.
Definitieve lestijden en groepsindelingen voor de reguliere voorjaarslessen worden uiterlijk donderdag 14 maart bekendgemaakt.

Direct aanmelden? Klik op: aanmelden tennislessen TV Schatzenburg

Op naar een sportief vooruitzicht dit voorjaar! Tot maandag 18 maart op de tennisbaan!