Vanaf nu is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de voorjaarslessen 2019 bij TV Galefjild. Net als afgelopen tennisseizoen zal Roland Lucardie namens Tennisschool Lucardie de tennislessen verzorgen. De start van deze nieuwe lessenreeks vindt plaats op dinsdag 2 en donderdag 4 april 2019.

Er zullen een meerdere lespakketten worden aangeboden; een 55+ cursus op de dinsdagmiddag, een ‘maak Kennis met Tennis’ pakket voor senioren en speciaal voor alle kinderen van de basisscholen in en rondom Hardegarijp is er het ‘maak Kennis met Tennis’ jeugdpakket om zo de eerste tennisstappen te zetten.

Nieuw dit voorjaar is de optie om les op maat aan te vragen. Bedoeld voor diegenen die graag in een aangepaste, zelf samengestelde lesgroep of middels privé- of duoles willen trainen. Voor vragen en aanmelden, neem contact met ons op voor de speciale tarieven en mogelijkheden.

Ook nieuw is de cursus Tennisfit. Een combinatie van tennis en werken aan je conditie. Middels verschillende stations zal er 8 weken lang, 50 min per les, gewerkt worden aan de grote spiergroepen van het hele lichaam. Met en zonder bal en tennisracket en het accent op plezierig fit worden.

Verder zullen er, speciaal ter voorbereiding op de aankomende voorjaarscompetitie, opnieuw een aantal competitietrainingen worden aangeboden. Meer informatie volgt op zeer korte termijn. Houdt hiervoor onze website en Facebookpagina in de gaten de komende periode.

Tot slot, is het net als vorig jaar mogelijk om tweemaal per week te trainen. Dit tegen een sterk gereduceerd tarief. Liefst 40% korting op het lestarief van uw 2de lesdag. Kortom, voor ieder wat wils en op naar een sportief vooruitzicht voor komend seizoen!

Onderstaand treft u alle lesdata & lestarieven voor de voorjaarslessen 2019 bij TV Galefjild.

Lesdata voorjaarslessenreeks
Aantal lesweken: 15
Lesdag: dinsdag
Lesdata: 2, 9, 16 en 23 april, 7, 14, 21 en 28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni, 2 juli, 27 augustus en 3 september
Beschikbare inhaaldata: 10 en 17 september
Lesdag: donderdag
Lesdata: 4, 11, 18 en 25 april, 9, 16 en 23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, 4 juli, 29 augustus,  5 en 12 september
Beschikbare inhaaldata: 19 en 26 september

Tarieven voorjaarslessenreeks
Jeugd
Maak kennis met Tennis, 7 lessen á 50 min voor € 35,-
Reguliere jeugd, 15 trainingen á 50 min voor € 99,-
(vanaf 4 t/m 17 jaar en minimaal 6 in een lesgroep)

Senioren verkorte lesreeksen *
Maak kennis met Tennis, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- **
55 + cursus, 7 cursusdagen á 50 min voor € 55,- ***
Tennisfit, 8 trainingen á 50 min voor € 55,-

Senioren reguliere lessen ****
– Optie 1: Groepsles 6-8 personen, 15 trainingen á 60 min voor € 144,-
– Optie 2: Groepsles 6-8 personen, 15 trainingen á 75 min voor € 183,50
– Optie 3: Groepsles 4 personen, 15 trainingen á 60 min voor € 220,-
– Optie 4: Les op Maat (privé- en duoles of eigen lesgroep op aanvraag)

* Wanneer jeugd onder de 18 jr. (vanaf 13 t/m 17) ingedeeld wordt in een senioren lesgroep, dan geldt het seniorentarief. Denk hierbij aan een goede jeugdspeler die er baat bij heeft om mee te trainen met de volwassenen. Of door bijvoorbeeld een te klein aantal opgaven van deze leeftijdsgroep.
** Maak kennis met Tennis (mkmt) voor senioren vindt op de dinsdag- of donderdagavond plaats en is bedoeld voor (nog) niet-leden, welke eerst kennis wil maken, alvorens eventueel lid te worden.
*** (55+ cursus wordt op dinsdag op de ochtend en/ of middag aangeboden bij voldoende aanmeldingen)

**** De lesprijzen voor de lessen zijn gebaseerd op minimaal 6 personen, wanneer er minder zijn, dan zal de lesprijs naar rato verhoogd worden.
***** Bij een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan er door Tennisschool Lucardie voor gekozen worden om de lesduur van 75 naar 60 of van 60 naar 50 min per les te wijzigen. Dit om zo meer mensen de kans te geven om te komen lessen.

Let op!

Voor het volgen van de reguliere groepslessen is een lidmaatschap, van de tennisvereniging, een vereiste. Dit geldt NIET voor het ‘maak kennis met tennis’ pakket voor de jeugd en senioren, de 55+ cursus of de tennisfit cursus (verkorte lesreeksen). Besluit u daarna lessen te blijven volgen, dan vraagt de club u wel lid te worden van de tennisvereniging. Meer informatie omtrent het lidmaatschap bij TV Galefjild, kunt u hier vinden.

Inschrijven voor de voorjaarslessen bij TV Galefjild 2018 is mogelijk t/m donderdag  28 maart 2019.
Definitieve lestijden en groepsindelingen voor de voorjaarslessen worden uiterlijk zondag 31 maart bekendgemaakt.

Direct aanmelden, klik op aanmelden tennislessen TV Galefjild

Een sportieve groet en tot dinsdag 2 en donderdag 4 april op de tennisbaan!