Vanaf nu is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de voorjaarslessen 2019 bij TC Zwaagwesteinde. Net als afgelopen najaar zal Mark Veldmate namens Tennisschool Lucardie de tennislessen verzorgen. De start van deze nieuwe lessenreeks vindt plaats op maandag 18 maart 2019.

Er zullen een meerdere lespakketten worden aangeboden, waaronder een 55+ cursus op de vroege maandagmiddag en een ‘maak Kennis met Tennis’ pakket voor senioren. Verder zal Tennisschool Lucardie opnieuw schooltennis verzorgen op de verschillende basisscholen van Zwaagwesteinde en Kollumerzwaag. Dit eind februari en begin maart. Speciaal voor alle kinderen van de basisscholen is er een ‘maak Kennis met Tennis’ jeugdpakket waar gebruik van gemaakt kan worden om zo de eerste tennisstappen te zetten.

Nieuw dit voorjaar is om les om maat aan te vragen. Dit is bedoeld voor diegenen die graag privéles of duoles willen, in een kleinere lesgroep of in een zelf samengestelde lesgroep willen trainen. Voor vragen en aanmelden, neem contact met ons op voor de speciale tarieven en mogelijkheden.

Als laatste om te vernoemen is de cursus Tennisfit. Een combinatie van tennis en werken aan je conditie. Middels verschillende stations zal er 8 weken lang, 50 min per les, gewerkt worden aan de grote spiergroepen van het hele lichaam. Met en zonder bal en tennisracket.

Onderstaand een overzicht van de lesdata en tarieven voor de voorjaarlessen 2019 bij TC Zwaagwesteinde.

Voorjaarslessen 2019
Aantal lesweken: 16
Lesdag: maandag
Start: 18 maart

Lesdata: 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april, 6, 13, 20 en 27 mei, 3, 17 en 24 juni, 1 en 8 juli, 26 augustus en 2 september
Beschikbare inhaaldata: 9 en 16 september
Tijdens de reguliere schoolvakanties en/ of feestdagen zullen er geen tennistrainingen plaatsvinden.

Lestarieven en paketten
Jeugd
maak Kennis met Tennis, 7 lessen voor € 35,-
Jeugd, 16 trainingen voor € 105,-
Senioren *
Verkorte lesreeksen
55 + cursus, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- **
Maak kennis met Tennis, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- ***
Tennisfit, 8 trainingen á 50 min voor € 55,-
Reguliere lessen ****
– Optie 1: Groepsles 6-8 personen, 16 trainingen á 60 min voor € 152,-
– Optie 2: Groepsles 6-8 personen, 16 trainingen á 75 min voor € 187,50
– Optie 3: Groepsles 4 personen, 16 trainingen á 60 min voor € 225,-
– Optie 4: Les op Maat (privé- en duoles of eigen lesgroep op aanvraag)

* Wanneer jeugd onder de 18 jr. (vanaf 13 t/m 17) ingedeeld wordt in een senioren lesgroep, dan geldt het seniorentarief. Denk hierbij aan een goede jeugdspeler die er baat bij heeft om mee te trainen met de volwassenen.

** De 55+ cursus vindt plaats, onder voorbehoud, op de maandagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Afhankelijk van het aantal opgaven en de beschikbaarheid van zowel lessers als de trainer.
*** Maak kennis met Tennis (mkmt) voor senioren vindt op de maandagavond plaats.
**** De lesprijzen voor de reguliere lessen zijn gebaseerd op minimaal 6 personen, wanneer er minder zijn, dan zal de lesprijs naar rato verhoogd worden.
***** Bij een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan er door Tennisschool Lucardie voor gekozen worden om de lesduur van 75 naar 60 of van 60 naar 50 min per les te wijzigen. Dit om zo meer mensen de kans te geven om te komen lessen.

Let op!
Voor het volgen van de reguliere groepslessen is een lidmaatschap, van de tennisvereniging, tijdens uw 1ste lessenreeks geen vereiste. Dit geldt ook voor het ‘maak kennis met tennis’ pakket voor de jeugd en senioren, de 55+ cursus of tennisfit. Besluit u daarna lessen te blijven volgen, dan vraagt de club u wel lid te worden. Indien u nog geen lid bent, dan vindt u hier informatie.

Inschrijven voor de reguliere voorjaarslessen bij TC Zwaagwesteinde 2019 is mogelijk t/m dinsdag 12 maart 2019. Voor de basisschooljeugd welke gebruik wil maken van het maak Kennis met tennispakket, kan opgeven t/m woensdag 20 maart.
Definitieve lestijden en groepsindelingen voor de reguliere voorjaarslessen worden uiterlijk donderdag 14 maart bekendgemaakt.

Direct aanmelden? Klik op: aanmelden tennislessen TC Zwaagwesteinde

Op naar een sportief vooruitzicht dit voorjaar! Tot maandag 18 maart op de tennisbaan!