Vanaf heden is het mogelijk om je in te schrijven voor de najaarslessen 2019 bij TV Galefjild. Roland Lucardie zal namens Tennisschool Lucardie de tennislessen verzorgen. De start van deze lessenreeks vindt plaats op dinsdag 24 en donderdag 26 september 2019.

Er zijn verschillende lespakketten welke worden aangeboden; een 55+ cursus op de dinsdag- of donderdagmiddag, een ‘maak Kennis met Tennis’ pakket voor de senioren en speciaal voor alle kinderen van de basisscholen in en rondom Hardegarijp is er het ‘maak Kennis met Tennis’ jeugdpakket om zo de eerste tennisstappen te zetten.

Nieuw en extra dit najaar is het maak Kennis met Tennis pakket voor de middelbare schooljeugd van het Tjalling Koopmans College. Speciaal voor hun zullen er tennislessen worden aangeboden op de namiddag van de donderdag. Dit direct aansluitend op hun schooltijden. Meer info hieromtrent zal worden verspreid op het TKC middels flyers of is vast op te vragen door contact met ons op te nemen.

Opnieuw is er dit najaar de optie om les op maat aan te vragen. Bedoeld voor diegenen die graag in een aangepaste, zelf samengestelde lesgroep of middels privé- of duoles willen trainen. Voor vragen en aanmelden, neem contact met ons op voor de speciale tarieven en mogelijkheden.

Tot slot, is het net als vorig seizoen mogelijk om tweemaal per week te trainen. Dit tegen een sterk gereduceerd tarief. Liefst 40% korting op het lestarief van uw 2de lesdag. Kortom, voor ieder wat wils en op naar een sportief vooruitzicht voor komend seizoen!

Onderstaand treft u alle lesdata & lestarieven voor de najaarslessen 2019 bij TV Galefjild.

Lesdata najaarslessenreeks TV Galefjild
Aantal lesweken: 9
Lesdag: dinsdag

Lesdata: 24 september, 1, 8, 15 en 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november
Beschikbare inhaaldata: 3, 10 en 17 december
Lesdag: donderdag
Lesdata: 26 september, 3, 10, 17, 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
Beschikbare inhaaldata: 12 en 19 december

Tarieven najaarslessen TV Galefjild
Jeugd
Maak kennis met Tennis, 7 lessen á 50 min voor € 35,-
MKMT Tjalling Koopmans, 7 lessen á 50 min voor € 35,-
Reguliere jeugd, 9 trainingen á 50 min voor € 60,-
(vanaf 4 t/m 17 jaar en minimaal 6 in een lesgroep)

Senioren verkorte lesreeksen *
Maak kennis met Tennis, 7 trainingen á 50 min voor € 49,- **
55 + cursus, 7 cursusdagen á 50 min voor € 55,- ***
Senioren reguliere lessen ****
– Optie 1: Groepsles 6-8 personen, 9 trainingen á 60 min voor € 86,50
– Optie 2: Groepsles 6-8 personen, 9 trainingen á 75 min voor € 109,-
– Optie 3: Groepsles 4 personen, 9 trainingen á 60 min voor € 130,-
– Optie 4: Les op Maat (privé- en duoles of eigen lesgroep op aanvraag)

* Wanneer jeugd onder de 18 jr. (vanaf 13 t/m 17) ingedeeld wordt in een senioren lesgroep, dan geldt het seniorentarief. Denk hierbij aan een goede jeugdspeler die er baat bij heeft om mee te trainen met de volwassenen. Of door bijvoorbeeld een te klein aantal opgaven van deze leeftijdsgroep.
** Maak kennis met Tennis (mkmt) voor senioren vindt op de dinsdag- of donderdagavond plaats en is bedoeld voor (nog) niet-leden, welke eerst kennis wil maken, alvorens eventueel lid te worden.
*** (55+ cursus wordt op dinsdag op de ochtend en/ of middag aangeboden bij voldoende aanmeldingen)

**** De lesprijzen voor de lessen zijn gebaseerd op minimaal 6 personen, wanneer er minder zijn, dan zal de lesprijs naar rato verhoogd worden.
***** Bij een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan er door Tennisschool Lucardie voor gekozen worden om de lesduur van 75 naar 60 of van 60 naar 50 min per les te wijzigen. Dit om zo meer mensen de kans te geven om te komen lessen.

Let op!

Voor het volgen van de reguliere groepslessen is een lidmaatschap, van de tennisvereniging, een vereiste. Dit geldt NIET voor het ‘maak kennis met tennis’ pakket voor de (middelbare) jeugd en senioren en de 55+ cursus (verkorte lesreeksen). Besluit u daarna lessen te blijven volgen, dan vraagt de club u wel lid te worden van de tennisvereniging. Meer informatie omtrent het lidmaatschap bij TV Galefjild, kunt u hier vinden.

Inschrijven voor de najaarslessen bij TV Galefjild 2018 met als lesdag de dinsdag, is mogelijk t/m donderdag 19 september 2019 en tm zondag 22 september als u de donderdag kiest als lesdag.
Definitieve lestijden en groepsindelingen voor de najaarslessen worden uiterlijk zondag 22 september (lesdag dinsdag) en uiterlijk dinsdag 24 september (voor de donderdaglessen) bekendgemaakt.

Direct aanmelden, klik op aanmelden tennislessen TV Galefjild

Een sportieve groet en tot dinsdag 24 en donderdag 26 september op de tennisbaan!